Nieuws

Dichter bij de European Market Infrastructure Regulation

EMIR

Veel analisten hebben beredeneerd dat één van de grootste factoren voor de huidige financiële crisis is de hoge tegenpartij en groot risico bij de over-the-counter (OTC) derivatenmarkt. Deze inkijk is geaccepteerd door de Groep van Twintig (G20) die daarna was vastbesloten om alle OTC derivaten helder te maken door een centrale tegenpartij.
De toewijding van de G20 heeft een grote invloed op de derivaten industrie aangezien de groep uit 20 ministers van financiën bestaat en de gouverneurs van de centrale banken van deze landen, inclusief 19 landen en de Europese Unie. Ze hebben het mandaat om groei en economische ontwikkeling te promoten over de gehele wereld. Daarom hebben de G20 leden besloten om specifieke afspraken te vormen over de wetgeving en maatregelen. Deze wetgeving en maatregelen zullen dan vervolgens worden geïmplementeerd om het risico te verlagen en de integriteit in de financiële markten te versterken, aangezien dit enorm is aangetast tijdens de financiële crisis.
Om zich te houden aan hun verplichting, genomen op G20 niveau, heeft de EU de European Market Infrastructure Regulation (EMIR) geadopteerd. Dit is Europese regelgeving die gaat om OTC derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters.
EMIR of Regel 648/2012 is ingegaan op 16 augustus 2012, maar niet in haar geheel. Sommige provisies, inclusief de verplichting van duidelijkheid en rapporteren zijn nog niet ingegaan. Naast het verduidelijken en rapporteren in registratieregisters zijn er bij EMIR ook provisies op risico beperken en ook de voorzichtigheids- en organisatorische eisen.
Het is duidelijk dat de implementatie van de EMIR, in meer of mindere mate, effect heeft op de personen die zijn betrokken bij het handelsproces in derivaten, of dit nu gebeurt op de beurs of niet. Zowel de legale als illegale beursmakelaars zullen hierdoor worden beïnvloed en de effecten zullen niet alleen gevoeld worden door de personen die handelen in de EU maar ook daarbuiten.
De drie belangrijkste verplichtingen van de EMIR, helder, risicobeperkend en rapporteren, gelden voor financiële tegenpartijen maar er zijn uitzonderingen voor niet-financiële tegenpartijen zoals de verplichting van helderheid en risicomanagement.
Maar het rapporteren is wel verplicht en allesomvattend heeft het effect op alle spelers in de derivatenmarkt. De deadline voor commentaar op elke transactie is vaag aangezien het staat voor 12 februari 2014. Onze indrukken zijn dat sommige belanghebbende, inclusief binaire opties brokers, nog geen mogelijkheden zien om met de nieuwe regelgeving en eisen om te gaan aangezien het voor hen nog onduidelijk is over wat ze moeten doen blijven.